Златен фонд

Иновативно дигитално обучение

Участие на публиката

Традиционно

Дългото пътуване  към нашето начало,  за свята среща с духа на предците ни, ни кара да тичаме  към повика на кръвта си, за да дирим силата на живия корен в бездните на необятното пространство и безкрайното време, сътворяващи цивилизации с космични измерения.

Traditional

The long journey toward our origins aiming to meet the spirit of our ancestors takes our breath away. The quest for our living roots makes us feel the rush of the blood while exploring the infinite space and immeasurable time where civilizations of cosmic qualities have been born.

Модерно

Никой не може да се върне във времето и да промени своя старт. Но за да е  част от модерния свят,  всеки може да стартира сега и да промени своя финал.

 

Modern

No one can turn back in the time and change its beginning. But in order to be part of the modern world, one could to start now and change the outcomes.

Иновативно

Младите хора  виждат всичко около себе си, но е  важно  да  осмислят това, което виждат,  за да не останат важни неща незабелязани.

 

Innovative

The young people see everything in the world around them, but it is very important also to comprehend the things that have been seen, in order to grasp even the imperceptible.

Проектът е част от Пловдив  Европейска столица на културата 2019