„Музикална палитра

На 18.07.20119 г. от 10.00 ч. в Народно Читалище  „Пробуда 1903”, с., се откри и проведе , Представление- „Музикална палитра“                                                                         Събитието е в съответствие с приоритетите на Комуникационната стратегия на РБ за ЕС за 2019 г. и представя Европа като континент с множество различни традиции и езици, но също и с общи ценности.Представлението премина с голям успех.             Бяха представени изпълнения на произведения от еврейски композитори и родопски фолклор. Два музикални  урока.Взаимно обучение на еврейска и родопски песни.Представиха се и творчески презентации за еврейски композитори и „Какво знаем и какво искаме да научим за еврейската култура” .                                                           Като съпътстващо събитие се представи и Фото  изложба на Венцислав Огнянов.Участваха самодейци от  школи и кръжоци ,Ансамбъл „Борика”, НЧ, Пробуда-1903”, с. Стойките.