По инициатива на РЕКИЦ“Читалища“област Смолян се проведе  он-лайн обучение на тема:

Документи и процедури при промяна на обстоятелства относно народните читалищата

НЧ
…………………
                Представител
………………………………………
e-mail:
…………………
1              Тема
Промени  в  ЗНЧ
Недялка Мачокова
26.02.2019 г.
10.00 ч.-10.30 ч.
Обратна информация
14.00-16.00 ч.
Участник в обучението
2               Тема
Примерни  текстове  за промяна на   УставРазработки-Недялка Мачокова
26.02.2019 г.
10.30 ч.-11.30 ч.
Обратна информация
14.00-16.00 ч.
Участник в обучението
3                 Тема
Примерни  текстове  за Декларации на :
Членове на читалищно настоятелство;
Членове на проверителна
комисия;
Секретар на читалище.Примерни образци- Н.  Мачокова
27.02.2019 г.

10.30 ч.-11.30 ч.

Обратна информация
14.00-16.00 ч.
Участник в обучението
4 Тема
Документи и процедури при вписване в АП
при пререгистрацияУказания -Недялка Мачокова
28.02.2019 г.

10.00 ч.-10.15 ч.

Обратна информация
14.00-16.00 ч.
Участник в обучението
5                 Тема

Документи и процедури при вписване в АП
при промяна на обстоятелства

Указания -Недялка Мачокова

28.02.2019 г.
nbsp;
10.15 ч.-10.30 ч.
Обратна информация
14.00-16.00 ч.
Участник в обучението
6 Тема

Процедури след регистрация
Обобщение на темите
Недялка Мачокова

28.02.2019 г.

10.30.ч.-11.30.

Обратна информация
14.00-16.00 ч.
Участник в обучението

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  Чл. 17 -Секретар 

ДЕКЛАРАЦИЯ Чл.18-Проверителна комисия

ДЕКЛАРАЦИЯ Чл. 16 италищно настоятелство

A17.pdf-ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ

-13al.4(1)

ПРОЦЕДУРИ СЛЕД РЕГИСТРАЦИЯ