За читалището

Народно читалище „Иван Вазов-1999”– гр. Мадан е учредено на 01.03.1999 г. Читалището разполага със зрителна зала, конферентна зала,
репетиционни помещения, голямо фоайе, подходящо за изложби.То е  създадено  е естествено културно средище отворено  за всички, независимо от възраст, пол, политически и религиозни възгледи. Читалището изпълнява културни и образователни дейности, насочени към опазване на местните родопски  обичаи и традиции, осигурява  достъп до информации знания, и запознава гражданите с ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата.
Читалище „Иван Вазов-1999” – гр. Мадан,  е основен актьор в процеса по предаване на нематериалното културно наследство през поколенията, като възрастните членове играят ключова роля в насърчаването на младите хора да се включат, за да го опознаят и популяризират. През 2017г.членове на читалището  участват  в над 40 регионални, 10 национални и 5 международни културни събития, като са наградени с 12 златни,6 сребърни,2  бронзови медала, 27  грамоти, 15  дипломи и други отличия.Развивайки активна творческа дейност, през 2017г.  читалището е инициирало, организирало и участвало в над 65 дейности и събития – фестивали, тържества, събирания, изложби, гостуващи спектакли, мероприятия по  комуникационна стратегия на Министерски съвет за българското председателство съвета на ЕС, както и благотворителни кампании, социални инициативи, обучителни  и спортни дейности.
Атрактивността и ефективността   на читалищната дейност привлича нарастващ брой участници в разнообразните форми на образователна и културна дейност. Сформирани са различни групи, в зависимост от желанията и интересите на местната общност, като:

1.Група за автентичен фолклор;

2.Детска фолклорна група;

3.Клуб по художествено слово;

4.Школа по пиано;

5.Детски танцов състав;

6.Гайдарска школа;

7.Танцов клуб за начинаещи;

8.Танцов клуб „Родопски кристал”;

9.Формация  „Народни танци“

10. Женска битова група

11. Спортен клуб по бойни изкуства;

12.Клуб „Канго джъмп”;

13 Младежки парламент

За проекта

Проектът:„Виртуална платформа за културен и образователен обмен-младежите протягат ръка” -получи финансова помощ от Общинска фондация „Пловдив 2019“, на стойност 3000 лв. предоставена в рамките на  ПРОЕКТ „ЧИТАЛИЩА” НАПРАВЛЕНИЕ „ЧИТАЛИЩА: ОБЩНОСТНО УЧАСТИЕ И ИНОВАЦИИ ”

Проектът представлява интернет базирана платформа, генерираща разнообразни културни и образователни дейности. Насочена е основно към младежи, но и към всички във виртуална реалност, и хора в неравностойно положение, за които дигиталната среда е основна медия за комуникация, поради различни ограничаващи ги фактори. Платформата е универсална територия за творчески диалог. Тя съдържа 3 направления:
1.„Златен фонд”– Провеждане на конкурс за набиране на  емблематични за  региона автентични материали за фолклор, традиции, обичаи.Отличените материали ще бъдат публикувани на платформата. Избрани материали , ще са достъпни и на английски език.

2.„Иновативно дигитално обучение“ –занимателно обучителни клипчета, в които младежи от читалището и доброволци-студенти от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, с помощта на авторитети и утвърдени изпълнители, влизат в ролята на обучители по различни теми.
Това направление ще даде достъп на широката публика до автентичната култура и ще спомогне за „дистанционно“ изграждане на умения за изпълнение на родопски песни, за свирене на гайда, за запознаване с народни танци и занаяти, обичаи  и традиции.

3.“Участие на публиката“-секция на посетителите на платформата, където те ще качват свои клипчета за усвоеното. Организиране на конкурс за клип, демонстриращ придобити знания и умения на базата на  дигиталното обучени на платформата.

Партньор по проекта: РЕКИЦ „Читалища“, област Смолян

Проектът е част от Пловдив  Европейска столица на културата 2019