TRADITIONAL SIGNING

Our oldest songs reflect the remains of the religiously pegan mindset of the family based community, which mindset after the conversion to Christianity of the Bulgarians is mixed with typical Christian elements.  Those songs refer to the former pegan and later Christian rites. The rite does not represent a comlete separation from the labour processes and the production relationships, for they often are present as magical and religious mysteries and actions. The songs liked to the rites have undergone great…

Повече

Прозаичен фолклор

Прозаичен  фолклор битуващ в читалищата на територията на област Смолян Съществен  акцент  в  дейността  на  читалищата  в  област Смолян  е  работата  за  съхраняване и закрила на нематериалното културно наследство на Родопите. Новите евро параметри при които ще се насочва културната политика на читалищата, изисква да се търси реализация на българската култура в най-широк мащаб, ярко поставен  на фона на културното многообразие на балканския регион, Европейската общност и световната цивилизация. Това изисква да се познава приоритетната насоченост не само на региона,…

Повече

THE TRADITIONAL STORY-TELLING

THE TRADITIONAL STORY-TELLING   An important aspect of the activities of the chitalishta /Traditional culture centers/ is their efforts to preserve and protect the intangible culture heritage of the Rodopi Mountain. The new European framework that shapes the culture policies of the chitalishta requires a new understanding of the Bulgarian culture to be defined, so it  to be placed appropriately next to other representatives of the cultural spectrum originating from the Balkan Peninsula, the European Community and the global civilization.…

Повече

Сегашно състояние на традиционните обреди и празници битуващи в читалищата

Календарните празници са своеобразен показател за облика и традицията, запазена през вековете. В календарно- обредната система, запазена в родопските читалища има голям брой езически елементи. Християнизирането на тази езическа обредност е помогнало да се запази българският етнос. Коледа Вярва се, че сънищата в коледната нощ са пророчески. По тях съдят каква ще бъде годината до следващата Коледа. Измита се пеща, в която са пекли хляб. Момите ходят на извора и символично сеят мълчана пшеница (не се говори до сутринта). Наричат…

Повече

CONTEMPORARY STATUS OF THE TRADITIONAL RITUALS AND HOLIDAYS PRACTICED IN THE CHITALISHA

The calendar of holidays embodies the national and regional characteristics and the traditions that have been preserved throughout the centuries.  The system of holidays and rituals that has been kept in the Rodopean chitalishta contains many pagan elements. The interlinking of the Christianity with such pagan ritual elements is one of the factors that have contributed to save the Bulgarian people and nation throughout difficult historical moments.   Christmas (“Koleda”) It is believed that the dreams one have during the…

Повече

Проектът е част от Пловдив  Европейска столица на културата 2019