Иновативно дигитално обучение

Иновативно дигитално обучение

ОН-ЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

По инициатива на РЕКИЦ“Читалища“област Смолян се проведе  он-лайн обучение...

Родопската носия….

Родопската носия Родопите са едно буйно море в което...

THE TRADITIONAL RHODOPEAN CLOTHING

The Rhodope Mountain is often described as a stormy...

Традиционно пеене

ТРАДИЦИОННО ПЕЕНЕ В Родопите след майчиното мляко иде песента.Запява...

TRADITIONAL SIGNING

Our oldest songs reflect the remains of the religiously...

Прозаичен фолклор

Прозаичен  фолклор битуващ в читалищата на територията на област...

THE TRADITIONAL STORY-TELLING

THE TRADITIONAL STORY-TELLING   An important aspect of the...

Сегашно състояние на традиционните обреди и празници битуващи в читалищата

Календарните празници са своеобразен показател за облика и традицията,...

CONTEMPORARY STATUS OF THE TRADITIONAL RITUALS AND HOLIDAYS PRACTICED IN THE CHITALISHA

The calendar of holidays embodies the national and regional...

Проектът е част от Пловдив  Европейска столица на културата 2019