Белила Гинка с гайда

Проектът е част от Пловдив  Европейска столица на културата 2019