Детска фолклорна група – участие на Националния фолклорен фестивал за двугласно пеене в град Неделино

Проектът е част от Пловдив  Европейска столица на културата 2019