НЧ “Христо Ботев” с. Забърдо, “Очи гльодали, сорце т,кало – Забърдовски народни тъкани”

Проектът е част от Пловдив  Европейска столица на културата 2019