Неделински двуглас-вписан в представителната листа на „Живи човешки съкровища“България

Проектът е част от Пловдив  Европейска столица на културата 2019