Смесено фолклорно пеене със съпровод на каба-гайда НЧ “ Христо Ботев 2000” гр. Рудозем, община Рудозем “ Красотата на Родопската песен”

Проектът е част от Пловдив  Европейска столица на културата 2019