Традиционно празнуване… НЧ “Г.С.Раковски” с. Мугла, „Среде лето”

Проектът е част от Пловдив  Европейска столица на културата 2019