УЧАСТИЕ НА ДЕТСКИ ФОЛКЛОРЕН СЪСТАВ ПРИ НЧ „ ИВАН ВАЗОВ – 1999”ГРАД МАДАН  И ЩТС ПРИ

АКАДЕМИЯТА ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО „ПРОФ. АСЕН ДИАМАНДИЕВ“- ГР. ПЛОВДИВ  В ОФИЦИАЛНОТО ОТКРИВАНЕ НА СЪБОРА.